از جنگ بی شکوه احساسی اندک دارم

ساخت وبلاگ
چکیده : از جنگ بی شکوه احساسی اندک دارماما آن چه به تمامی در میابمعشقی ست که آرزوی همگان استاز کشمکش های دائ... با عنوان : از جنگ بی شکوه احساسی اندک دارم بخوانید :

از جنگ بی شکوه احساسی اندک دارم
اما آن چه به تمامی در میابم
عشقی ست که آرزوی همگان است
از کشمکش های دائمی احساسی اندک دارم
اما آن چه به تمامی در می یابم، آرزوی باهم بودن است
از جنگ برای آن که فقط جانی به در برم
احساسی اندک دارم
اما آن چه به تمامی دریافته ام
چیزی ست که در این بازی نهفته


مارگوت بیکل

...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : دوشنبه 17 مهر 1396 ساعت: 12:11